Stomatologia RAHMA

Diagnostyka

Rentgenodiagnostyka

Cyfrowe zdjęcia RTG

Zdjęcia panoramiczne oraz radiowizjografia

Tomografia komputerowa

Tomografia komputerowa

Trójwymiarowy obraz struktur

Skanowanie wewnątrzustne

Cyfrowe obrazowanie zamiast wycisków

Osiedle Rzeczypospolitej 6, 61-397 Poznań rataje