loader

Aleksandra Ambryszewska

lekarz dentysta

Absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Już w trakcie studiów doskonaliła swoje umiejętności i zdobywała wszechstronne doświadczenie, odbywając praktyki w gabinetach stomatologicznych. Po studiach odbyła staż podyplomowy w Poznaniu, który pozwolił jej na pogłębienie wiedzy oraz zdobycie kompetencji w wielu dziedzinach.
Specjalizuje się w stomatologii zachowawczej oraz endodoncji. Głównym obszarem jej zainteresowań jest leczenie kanałowe, przykłada również dużą wagę do estetyki wypełnień. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje odbywając kursy, szkolenia oraz uczestnicząc w konferencjach.
MediRaty